Pilotný projekt osadenia košov na psie exkrementy

Od nového roka 2023 máme  pre občanov Lipovca a ich miláčikov novinku:
Umiestnili sme skúšobne 3 koše zelenej farby so zásobníkmi určené na vhadzovanie vreciek so psími exkrementami.

Veríme, že tak ochránime verejné ako aj súkromné pozemky pred nechceným a nepríjemným odpadom psích miláčikov.

Prvé koše sme umiestnili: 

pri miestnom cintoríne
nad kultúrnym domom
za mostom pri vstupe do obce v blízkosti parku Povodia Váhu

Ak sa nám tento projekt osvedčí, postupne pridáme koše aj do iných častí obce  podľa Vašich požiadaviek.

Veríme, že s Vašou pomocou môžeme riešiť problém, ktorý trápi mnoho zúfalých obyvateľov.

Ďakujeme za spoluprácu