SNP kladenie vencov 2015

Dňa 27. Augusta 2015 sa za účasti členov ZO SZPB a zástupcov Obecného úradu v Lipovci, obyvateľov obce Lipovec a zástupcov Oblastného výboru SZPB v Martine uskutočnilo slávnostné zhromaždenie spojené s pietnym aktom kladenia vencov, pri príležitosti osláv 71. výročia SNP.