Svätá omša

pri príležitosti 106. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime

Práve túto sobotu 13.05.2023 o 11.00 hodine v KD Lipovec poskytol pán farár Jaroslav Dekan vo svojej kázni 63 veriacim  z našej obce Lipovec príležitosť zamyslieť sa nad mnohými aspektami udalostí, ktoré sa odohrali pri portugalskom mestečku Fatima, kde sa dňa 13.05.1917 zjavila Panna Mária. Vďaka jej výzvam sa menili dejiny, prehĺbil sa život viery. A na toto všetko boli vyvolené tri nevzdelané malé deti Lucia, František a Hyacinta, ktoré vo svojej nevinnosti dokonale pochopili potrebu obetovať sa ako zmierujúce obete. Vojna na Ukrajine,  kríza spoločnosti a viery zachvátili celý svet. Situácia je natoľko vážna, že si aj dnes vyžaduje modlitby, pokánie a obety od nás všetkých, nezabúdajme, že utrpenie sa stáva hnacou silou v Božích veciach.