Uvítanie detí do života 2019

Dňa 19. mája 2019 starosta obce a Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku slávnostne uvítali do života malých občiankov našej obce. Spoločne s rodičmi a ďalšími príbuznými sme prežili milé okamihy, na ktoré si uchováme pekné spomienky. Detičkám i rodičom prajeme pevné zdravie a rodinné šťastie. 
Podujatie sponzorsky podporila p. JUDr. et. Mgr. Katarína Chrenová, za čo jej vyslovujeme úprimné poďakovanie.