Mikuláš a vystúpenie detí na Vianočných trhoch

Vitaj Mikuláš, dobrý strýčko náš…