Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2023/2024

Dátum zverejnenia: 23.05.2024

Riaditeľka Materskej školy Lipovec  po dohode so zriaďovateľom oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v čase letných prázdnin bude v termíne od 01. júla 2024 do 12. júla 2024.

Na základe dohodnutej spolupráce s MŠ Turčianske Kľačany máte možnosť prihlásiť svoje deti  do MŠ Turčianske Kľačany, ktorá bude otvorená v termíne od 19. augusta 2024 do 28. augusta 2024.

Záväzné prihlásenie detí v jednotlivých týždňoch letnej prevádzky nahláste do 31. mája 2024 na triede u p. učiteliek.

Ďakujeme.