Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo na volebné obdobie 2018 - 2022

Zvolení poslanci :

Paulína Brachňáková, Danica Dedíková, Mgr. Alena Dibalová, Ing. Ján Hájka, JUDr. et. Mgr. Katarína Chrenová,  Ing. Dana Petrášková, Ján Šimek

 

Zástupkyňa starostu:

JUDr. et. Mgr. Katarína Chrenová 

 

Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Lipovec vo volebnom období 2018 - 2022

 

BRACHŇÁKOVÁ Paulína :       ul. Pod kanálom

Mgr. DIBALOVÁ Alena :            ul. Hoskorná, ul. Nová

DEDÍKOVÁ Danica :                   ul. Stará, ul. Pastovník,  ul.Váhostav, Dúbravy

Ing. HÁJKA Ján:                            ul. Hrabiny 229 – 260, 354, 375,

JUDr. et Mgr. CHRENOVÁ Katarína :  ul. Partizánska, ul. Horná

Ing. PETRÁŠKOVÁ Dana:,       ul. Hrabiny 261 – 299, 410, 413

ŠIMEK Ján :                                     ul. I.čsl Brigády, ul. Mládeže, ul. Obchodná,   

                                                       ul. Budovateľov  

Pripravujeme

Dátum podujatia:
29.06.2019

Najnovšie foto

Aktuálne počasie