20. výročie Dňa obce Lipovec – POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 04.06.2018

Obec Lipovec, komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve Vás pozývajú do priestorov Kultúrneho domu v Lipovci na      20. ročník osláv DŇA OBCE LIPOVEC