Evanjelické služby Božie na Kvetnú nedeľu 2023

Dátum zverejnenia: 03.04.2023

Dňa 02.04. 2023, na Kvetnú nedeľu sa o 14.00 hodine v obradnej miestnosti obce Lipovec konali evanjelické služby božie. 25 našich občanov sa malo možnosť priamo v obci zoznámiť s novou zborovou farárkou zo Sučian pani Mgr. Evkou Škarupovou Lašákovou, ktorá predniesla povzbudivé slová pred blížiacim sa Veľkým týždňom. V obci ju privítali pani starostka obce Ing. Petrášková a predseda komisie pre podporu komunikácie a inklúzie občanov JUDr. et PhDr. Chrenová. Pani zborová farárka prejavila úprimnú ochotu na spoluprácu s komisiou a na podpore ekumenizmu. Na deň 13.5.2023 o 11.00 hodine je zase komisiou plánovaná Mariánska svätá omša v priestoroch KD pre katolíckych veriacich.