Informácia k neodvezenému odpadu z domácností

Dátum zverejnenia: 13.03.2023

Vážení občania,

každé 2 týždne po vývoze zmesového komunálneho odpadu nám prídu na obec fotografie z miest, resp. z domácností, kde nebol odpad vyvezený. Niekedy ide o nedostupnosť k nádobám, ale najviac sa jedná o problém s nevhodným obsahom nádob. Zamestnanci spoločnosti Brantner otvárajú a kontrolujú každú pristavenú nádobu. Pri dnešnej kontrole bolo zistené napr. horúci popol v nádobe, či bio odpad nachádzajúci sa v nádobe na komunálny odpad. Viď priložené fotografie. Prosíme Vás, dávajte pozor aký odpad do nádob vyhadzujete, snáď Vám pomôže jednoduchý návod v prílohe.

Ďakujeme