Informácia o poskytovaní bezplatného dlhového poradenstva

Dátum zverejnenia: 18.08.2022

V prílohe sú zverejnené kontaktné údaje na
bezplatnú dlhovú poradňu v Martine,

ktorá poskytuje bezplatné dlhové poradenstvo pre občanov v ťažkej finančnej situácii, 

a tiež ekonomickú, právnu a psychologickú pomoc . 

 

 

 

Bližšie informácie: 

Pomáhame Dlžníkom – Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete. (pomahamedlznikom.sk)