Informácia Obce Lipovec pre občanov – voličov

Dátum zverejnenia: 27.01.2016

 
Informácia Obce Lipovec pre občanov – voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa Obecného úradu – Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR v r. 2016