Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Dátum zverejnenia: 05.04.2023

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom ,

že firmou Brantner Fatra, s.r.o. bude v našej obci uskutočnený jarný zber veľkoobjemového odpadu,

pričom veľkokapacitné kontajnery na tento odpad budú v obci rozmiestnené nasledovne:

Dňa 12.4.2023 (streda) do 14.4.2023 (piatok)

  1. ulica Pod Kanálom (križovatka v spodnej časti)
  2. ulica Hrabiny (na zrovnanej ploche oproti parku pod Kultúrnym domom)
  3. ulica Dúbravy (pri mostíku smerom na ulicu Hrabiny)

tieto kontajnery budú odvezené dňa 14.4. 2023 a následne rozmiestnené nasledovne:

Dňa 14.4.2023 (piatok) do 17.4.2023 (pondelok)

  1. ulica Hoskorná (na voľnej ploche pri trafostanici za ulicou Stará)
  2. ulica Partizánska (za potokom pri Hasičskej zbrojnici)
  3. ulica Hrabiny (na zrovnanej ploche oproti parku pod Kultúrnym domom)

Upozornenie: do pristavených kontajnerov je zakázané umiestňovať biologický odpad, pneumatiky,. elektroodpad a nebezpečný odpad ako je azbest, autobatérie, farby, rozpúšťadlá a podobne…

Obecný úrad v Lipovci