Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja – Oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania

Dátum zverejnenia: 16.08.2022