Materiály k Voľbám do orgánov samosprávy obce 2014

Dátum zverejnenia: 15.08.2014

Materiály k Voľbám do orgánov samosprávy obci dňa 15.11.2014.