Návrh VZN o podmienkach držania psov

Dátum zverejnenia: 26.06.2015

Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Lipovec v zmysle ustanovenia § 6 Z SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení.