Návrh záverečného účtu obce Lipovec za rok 2014

Dátum zverejnenia: 15.06.2015