Omša za duše zosnulých- POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 27.10.2016

 
 

 

Rímsko-katolícky farský úrad Vrútky

srdečne pozýva svojich veriacich na svätú omšu za duše zomrelých z príležitosti sviatku

                                            

Pamiatku zosnulých

dňa 2.11.2016,  v stredu o 16.00 hod., v Dome smútku v Lipovci