OZNAM o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu z 1100 l hnedých kontajnerov v roku 2018

Dátum zverejnenia: 
02.03.2018

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad z 1100 l zberných nádob bude vyvážaný v roku 2018 v mesiacoch:

apríl - november, vždy vo štvrtok. 

UPOZORNENIE !

Do zberných nádob na biologicky  rozložiteľný odpad je zakázané vhadzovať :

komunálny odpad, nebezpečný odpad ako sú nádoby z farieb, kmene, drobný stavebný odpad. 

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie