Oznam o zatvorení Obecného úradu, dňa: 05.10.2023

Dátum zverejnenia: 03.10.2023