OZNAM o zatvorení Obecného úradu z dôvodu opravy havárie elektroinštalácie

Dátum zverejnenia: 28.03.2018