Oznam o zbere BIO odpadu z obce

Dátum zverejnenia: 24.03.2023

OZNAM o zbere

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BIO)

z obce počas roka 2023

Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom , že

zber BIO ODPADU z obce sa bude realizovať každý ŠTVRTOK

počas mesiacov apríl až november

Na zber BIO ODPADU sú určené 1100 l hnedé kontajnery, umiestnené na stojiskách v obci.

Do kontajnerov na BIO ODPAD vhadzujeme: záhradný odpad, lístie, tráva, odpad z verejnej zelene, šupky, ovocie, zelenina, čajové vrecúška

Obecný úrad v Lipovci