Oznam o zbere papiera z domácností vrecovým spôsobom

Dátum zverejnenia: 23.03.2023

OBEC LIPOVEC okres Martin
Obecný úrad Lipovec, Hrabiny 290/11, Lipovec, 038 61 pošta Vrútky

OZNAM
o zbere papiera vrecovým spôsobom z domácností
Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom , že v zmysle Harmonogramu vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2023
je plánovaný najbližší zber papiera dňa:
04.04.2023 (utorok)
Na zber papiera sú určené modré vrecia, ktoré si občania v prípade potreby môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas úradných hodín
Obecný úrad v Lipovci