Oznam o zrušení plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, zvolaného na 22.03.2023

Dátum zverejnenia: 22.03.2023

Starostka obce Lipovec ruší plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa:

22.03.2023

zo zdravotných dôvodov.

Náhradný termín zasadnutia bude včas oznámený a zverejnený.