Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 18.02.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, 
že dňa 02.03.2022

v čase od 11:30 hod do 15:30 hod

 

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Lokalita, ktorej sa týka prerušenie distribúcie elektriny je uvedená v prílohe.