Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, dňa 07.06.2023 od 6:30 hod. do 15:30 hod.

Dátum zverejnenia: 03.05.2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny, dňa: 07.06.2023, v čase od 6:30 hod, do 15:30 hod.

Bližšie informácie o lokalite a odberných miestach, ktorých sa týka prerušenie dodávky elektriny sú uvedené v prílohe.