Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.8.2023 od 7:30 hod. do 14:30 hod.

Dátum zverejnenia: 18.07.2023

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v obci Lipovec bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená distribúcia elektriny dňa 16.8.2023 v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. .

Bližšie informácie o odberných miestach, ktorých sa prerušenie dodávky elektriny týka, sú uvedené v prílohe.