Oznámenie z vyhodnotenia ponúk na projektovú dokumentáciu “ Zateplenie Materskej školy v obci Lipovec( zníženie energetickej náročnosti )

Dátum zverejnenia: 20.04.2020