Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách počas zimného obdoba - UPOZORNENIE

Dátum zverejnenia: 
11.12.2018

 

 

 

Obec Lipovec upozorňuje občanov na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Lipovec  č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia motorových  vozidiel v obci Lipovec.V článku 4. sa zakazuje parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby ak nebudú dodržané najmenej 3 metre voľné pre oba smery jazdy.  Nedodržanie tohto VZN je považované za priestupok. Pri nedodržaní tohto upozornenia nebude z dôvodu prekážky vykonaná na komunikácii dostatočná zimná údržba.  

Za pochopenie ďakujeme

Pripravujeme

Dátum podujatia:
10.08.2019
Klub slovenských turistov Lipovec aj tento rok usporiadava dňa 10.8.2019 Výstup na vrch Panošiná.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie