Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2017

Dátum zverejnenia: 13.01.2017