Poďakovanie sponzorom Dňa obce 2015

Dátum zverejnenia: 10.09.2015

Starosta obce Lipovec ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne, alebo vecným darom k príprave a organizovaniu Dňa obce Lipovec 2015.