Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.2.2023

Dátum zverejnenia: 27.01.2023