Rozhodnutie Ministerstva dopravy SR č. 26511/2022/SCDPK/75389 zo dňa 15.7.2022 o povolení časovo obmedzeného užívania stavebných objektov stavby Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

Dátum zverejnenia: 22.07.2022