Rozhodnutie – zmena stavby pred dokončením na stavbu: “ Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala „

Dátum zverejnenia: 07.02.2022