SSE DISTRIBÚCIA – Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Dátum zverejnenia: 24.04.2017

 
 

 

O Z N A M

     Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

preruší distribúciu elektriny v dňoch :

3. 5. 2017 ( streda )  v čase od 7.15 hod. do 17.05 hod.

Ul. Budovateľov,  Dúbravy,  Horná,  Hrabiny, Mládeže,  Nová 174,  Obchodná,  Partizánska,  Váhostav,

 

4. 5. 2017 ( štvrtok ) v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

Ul. Hoskorná, Nová, Pastovník, Pod kanálom, Stará,  ZO 9. Máj, ZO Jazierka, ZO Lipová

 

Podrobnejšie čísla domov sú podľa priloženého zoznamu. 

 

                                                                                                                                      PhDr. Jozef M a d a

                                                                                                                                              starosta obce