Štatistické zisťovanie – žiadosť o súčinnosť

Dátum zverejnenia: 29.01.2016

Štatistický úrad SR požiadal o súčinnosť pri zisťovaní v domácnostiach, ktoré sa uskutoční v dobe od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.