TLAČOVÁ SPRÁVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dátum zverejnenia: 15.10.2015

Župa zisťuje záujem o nové cyklotrasy
Žilina 13. október 2015 – V súčasnom programovom období 2014-2020 bude Žilinský kraj pokračovať v obnove a výstavbe nových cyklotrás. Postupne pripravuje už projektové dokumentácie Rajeckej a Terchovskej cyklomagistrály a ďalej rozvíja zámer vybudovania na Slovensku jedinečného cyklodopravného koridoru, ktorý by prepojil sieť existujúcich cyklotrás popri rieke Váh a spojil Žilinu s Turcom trasou dlhou 16,7 kilometrov. Vážska cyklomagistrála by umožnila milovníkom tohto športu dochádzať do práce či školy po bezpečnej trati s unikátnou panorámou a cyklolávkami ponad rieku Váh. „Aby sme však mohli tieto projekty predložiť pre získanie eurofondov, je potrebné doložiť, že sú skutočne potrebné. Preto sme spustili rozsiahly prieskum realizovaný formou elektronického dotazníka a anketárov, ktorí osobne oslovujú obyvateľov nášho kraja,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Podľa jeho slov sa v Žilinskom kraji rozvíja cyklistika veľmi rýchlym tempom a zámerom kraja je podporovať vznik a obnovu existujúcich trás a zvýšiť tak bezpečnosť cyklistov, ktorí musia zatiaľ jazdiť po hlavných cestách.

Žilinská župa spravuje už tretí rok aj svoj vlastný cyklochodník BikeKIA, ktorý spája historické dominanty horného Považia – hrad Strečno a hrad Budatín. „Cyklisti sa tak bezpečne dostanú zo Žiliny do Strečna a na už vyasfaltovaných úsekoch môžu túto trasu využiť tiež korčuliari,“ uviedol žilinský župan. Okrem výstavby nových značených úsekov sa ŽSK chystá predložiť tiež projekt na celkovú obnovu viac ako 200 kilometrov už existujúcich tratí. Predpokladá sa rovnako výroba a osadenie 225 cyklosmeroviek, smerovníkov a tabuliek.

„V Žilinskej župe máme už viac ako 2 400 kilometrov značených cyklistických trás. Naším cieľom je pokračovať v skvalitňovaní tejto jednej z najhustejších cyklosietí, ktorú máme práve u nás. Preto je dôležité, aby sa nášho výskumu obyvatelia Žilinského kraja zúčastnili a ukázali, že sme skutočne rajom pre cyklistov,“ zdôraznil J. Blanár. 

Cyklodotazník môžu záujemcovia vyplniť na odkaze: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/nove-cyklotrasy-klikni-vypln-dotaznik.html .