Verejná vyhláška – Rozhodnutie o SP na Komunikácie a inžinierske siete IBV Lipovec – Hájik

Dátum zverejnenia: 01.12.2017