Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 01.10.2015

Starosta obce Lipovec a obecné zastupiteľstvo, v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Lipovec na deň 8.10.2015 o 18.00 hod. ( štvrtok) do sály kultúrneho domu v Lipovci, na prerokovanie obecných vecí.