Vyhlásenie času zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum zverejnenia: 01.08.2017

 
 

 

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE

vyhlasuje 

od 1. augusta 2017 od 12.00 hod. do odvolania

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice