Výzva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru

Dátum zverejnenia: 10.04.2015

Výzva veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v Lipovci k ochrane lesov pred požiarmi
V rámci činností určených zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle Usmernenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Martine č. ORHZ-MT-1-233-001/2015, zo dňa 16.3.2015, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Lipovci sa obracia na obyvateľov obce a širokú verejnosť s nasledovnou výzvou:

Vážení občania!
S príchodom jarných dní, keď ešte z lesa mizne posledný sneh, pozornejším okom zisťujeme prírodou vytvorené priaznivé podmienky pre vznik požiaru . V jarných mesiacoch je toto nebezpečenstvo vzniku požiaru tým vyššie, čím viac zostalo v lese z minulého roka suchej trávy, lístia, ihličia a konárov. Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období sú nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri kladení ohňa, fajčenie, spaľovanie lístia, haluziny a iných organických zvyškov pri čistení pozemkov v blízkosti lesa, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a zakladanie ohňa mimo vyhradených priestorov.

Dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania trávy, čo každoročne spôsobuje smrteľné zranenia občanov a obrovské materiálne škody.

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je fyzická osoba povinná:
– počínať si v lese tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov,
– dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v jarnom a dlhotrvajúcom suchom období.

Fyzická osoba nesmie:
– fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty rastlín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V tejto súvislosti pripomíname, že zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje pod hrozbou pokuty až do výšky 331,- € vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Spracoval : veliteľ DHZ Lipovec Martin Muráň