VZN č. 4/2009: Dodatok č. 1

Dátum zverejnenia: 14.12.2010

VZN č. 4/2009: Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 – zrušený