Zájazd do Poľskej Jablonky

Dátum zverejnenia: 10.02.2017

 
 

 

ZO  Slovenského zväzu Protifašistických bojovníkov v Lipovci

_______________________________________________________________

O Z N A M

ZO Protifašistických bojovníkov v Lipovci oznamuje občanom, že

dňa 15.marca 2017 t.j. v stredu

organizuje zájazd do Poľskej republiky, mesta Jablonka. Odchod autobusu je o 07.00 hod. zo zastávky MHD v Lipovci.

Účastnícky poplatok je 6 €.  

Záujemcovia  majú možnosť prihlásiť sa na zájazd u 

  p. Mgr. Kevickej  č. tel.: 0908 910 980

       p. JUDr. Chrenovej  č. tel.: 0915 791 762