Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2011/2012

Dátum zverejnenia: 07.02.2011

Vážení rodičia, Materská škola v Lipovci Vám v školskom roku 2011/2012 ponúka možnosť umiestnenia detí v našej MŠ.
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť denne od 7:00 do 16:00 od 15 februára 2011 do 15 marca 2011.

Umiestnenie MŠ je uprostred prírody, v bezprostrednej blízkosti detského ihriska a dlhoročné skúsenosti personálu sú zárukou zdravého fyzického i duševného vývoja Vášho dieťaťa.
– MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie a je zameraná na environmentálnu výchovu detí.
– Zabezpečená výučba anglického jazyka s náväznosťou na ZŠ Turč. Kľačany.
– Hudobno-pohybová výchova – tanečný krúžok – spolupráca so SZUŠ M.Haľamovej 21, Martin
– Výtvarný krúžok – spolupráca so SZUŠ M.Haľamovej 21, Martin
– Hra s LEGOM DACTA – hra na skutočný život.
– Spolupráca-centrum voľného času – Juniorklub Vajanského námestie Martin