Zverejnenie Oznamu o predaji mimo dražby

Dátum zverejnenia: 09.08.2022