Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

Dátum zverejnenia: 30.10.2022

Miestna volebná komisia podľa § 190 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje 
výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce 

konaných dňa 29. októbra 2022. 

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy  a starostu  v obci Lipovec