Dodatok č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Lipovec

Dodatok č.1. k VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce Lipovecdodatok_c._1._k_vzn_c._3-2014_o_poskytovani_financnych_dotacii.pdf

Dátum zverejnenia: 14.12.2017