Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Dátum zverejnenia: 21.02.2022