Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania, predmetom ktorého sú parcely KNC 2203/2, 1226/59 a 1213/11.

Dátum zverejnenia: 22.12.2021