Návrh na záverečný účet Obce Lipovec za rok 2022

Dátum zverejnenia: 13.06.2023